جمعیت طالقان

مقدمه

کدام مبنا در تعریف و تعیین تعداد جمعیت طالقان درست و منطبق بر واقعیت زندگی شهروندان این شهرستان است؟
بی گمان پاسخ درست به این پرسش اساسی نقشی تعیین کننده و بسیار مهم در تعیین سرنوشت بسیاری از مشکلات مردم این دیار دارد.
انچه به غلط یا دقیقتر بگوییم به وجه بسیار ناقص مبنای تعریف و تعیین جمعیت طالقان از سوی دستگاه های اداری دولتی قرارگرفته است صرفا شمارش “جمعیت ساکن دائم” آن هم اغلب درسردترین فصل سال(!) است.
اما آیا این روش منطبق بر واقعیت زندگی ذیحقان و تضمین کننده حقوق همه شهروندان جامعه محلی هست؟
بدون شک پاسخ منفی است.

معیار اندازه گیری جمعیت یک منطقه چه چیزی است؟

از هر جهت که ببینیم هیچ دلیل روشن و قابل دفاعی وجود ندارد که در تعیین جمعیت این شهرستان، افراد و خانوارهای دارای حقوق شهروندی را حذف کنیم و حقیقت حقوق آنها را نادیده  بینگاریم.
حقیقت بنیادی و غیرقابل انکار این است که مبنای واقعی احصا جمعیت در این شهرستان، همانند تعیین جمعیت کل ایران، باید  “شهروندبودن ” باشد؛ یعنی هر فرد و خانواری که در طالقان دارای مالکیت زمین یا مستغلات، سکونت دائم یا شناور، کار و اشتغال باشد، شهروند است و دارای حقوقی همسان و برابر با دیگر شهروندان؛ صرف نظر ازاینکه چند یا چندین ماه  از سال در این جغرافیا حضور فیزیکی داشته باشد.
این امر هیچ ربطی به صاحب حق بودن شهروندان ندارد؛ چنانکه در تعیین جمعیت ایران، دستکم پنج تا شش میلیون ایرانی در خارج از کشور به طور دائم یا بخشی از سال ساکن هستند ولی شهروند ایران و صاحب حقوقی مشابه و برابر با دیگر هم میهنان می باشند.
اولاً اگر افراد یا خانوارهایی چند ماه کمتر از دیگر شهروندان در طالقان حضور فیزیکی دارند به هیچ‌وجه دلیلی برنقض حق و حقوق شهروندی آنها، کاملا برابر با دیگر شهروندان، نیست و ثانیاً بسیارند این گونه ی  جمعیتی سیال که نقش و میزان سرمایه گذاری و فعالیت آنها در طالقان و تاثیر فعالیت شان بر اقتصاد و کار و حتی فرهنگ و جامعه بعضاً شاید بیشتر هم باشد.

هیچ دلیلی وجود ندارد دستگاه های دولتی و رسمی این بخش اعظم جمعیت مردم و شهروندان طالقان را از دایره شهروندی بیرون و حذف کنند. جمعیت شناوری که به طور میانگین هفت ماه درسال را در  زادگاه خود ساکن هستند اما بدون مبنا از شمول شهروندی و جمعیت حذف می‌شوند.
بدون شک دستگاه های دولتی مسئول و بویژه نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی باید اصلاح و باز تعیین و باز تعریف مبنای جمعیت شناسی طالقان را درصدر رسالت های اساسی خود قراردهند چراکه متاسفانه با همین مبنای ناقص ونارسا و باتوسل به همین بهانه غیرواقعی و عمیقا اجحاف گرانه، بسیاری ازحقوق حقه مردم این شهرستان را نقض و نفی میکنند: ازجمله تعیین محدوده روستاها و شهر و میزان تحصیص بودجه و اعتبارات و تعیین مبنای بسیاری از حقوق مردم این شهرستان با توسل به این بهانه‌ی نادرست و ناقص، نفی و نقض می‌شود.
با این اوصاف، بی‌تردید بازبینی و اصلاح این مبنای اساسی  درصدر‌ مطالبات بحق مردم و اولویت ماموریت مسئولان باید باشد.

جمعیت طالقان

 راهکار چیست؟

عدم تمرکز بر این ضرورت بزرگ و سرنوشت ساز غفلت از مهم ترین گام بزرگ اصلاحیست. تا این بنیاد کج برنهاده شده تغییر نکند و در انطباق با  واقعیت هستی و حضور و حقوق شهروندان این شهرستان اصلاح نشود، درافتادن با مجریان که معلول این ساختار و نه علت موجده آن هستند، راه به جایی نمی برد.
راهکار برونرفت ازاین انسداد ساختاری تغییر و اصلاح این ضابطه نارسا و ناقض و ملاک قراردادن ” شهروند بودن ” و “حقوق شهروندی “ست. وگرنه تا این مبانی اصلاح نشود، به عکس تصور برخی از شهرونداندان، با تغییر مسئولان هیچ امر اساسی ای اصلاح نمی شود و در برهمان پاشنه خواهد چرخید. چنانکه چند دهه است که افراد تغییر میکند ولی مبناها و ساختارها ثابت اند و معضلات همان‌ها هستند که بوده و هستند.

جمعیت طالقان

نتیجه گیری

کوتاه سخن اینکه : باید دقیق ودرست تعیین کرد  که  “چه چیزی “باید اصلاح شود و تغییر کند، نه “چه کسی ”
قطعا بازتعریف مبنای جمعیت شناسی طالقان به عنوان یک گونه خاص جمعیتی یکی از مهم ترین رسالت ها واولویت هاست ؛ به حدی که بخصوص  اگر ازسوی نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی ،به جد، به عنوان یک اولویت وضرورت اساسی در دستور کار قرار گیرد، به تصریح می توان گفت بزرگترین گام اصلاح ساختاری درتاریخ مناسبات اداری ورسمی طالقان برداشته می شودویکی از بزرگترین موانع توسعه وتحقق حقوق شهروندی طالقان برطرف خواهدشد.

به قلم: دکتر نادر صادقیان

اگر به این مطلب علاقه داشتید پیشنهاد میشود این مطلب را هم بخوانید:

علت نامگذاری طالقان

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب بیشتر
اسکرول به بالا