مفاخر طالقان

طالقان سرزمین بزرگان است. افرادی که نقشی مهمی در فرهنگ و تاریخ این مرزوبوم داشتند و تاثیرگذاری آن‌ها تا همیشه در زندگی ما جاری است.

در این صفحه به معرفی و آشنایی بیشتر با مفاخر طالقان می‌پردازیم.

آداب‌ورسوم طالقان

طالقان سرزمینی با سنت‌های فراوان. ما تلاش میکنیم رسم‌ورسوم‌های این دیار را برای آشنایی بیشتر همگان معرفی کنیم

ادبیات طالقان

ادبیات و فرهنگ فولکلور طالقان بسیار غنی است که شامل شعر، ضرب المثل‌، لالایی و.. است.

ما برای اشاعه‌ی این فرهنگ زیبا به سراغ عالمان این حوزه رفتیم و دانش‌شان را ضبط و منتشر می‌کنیم.

اسکرول به بالا