7 آذر 1400

روستای شهراسر

روستای شهراسر

موقعیت جغرافیایی روستای شهراسر در مرکزیت روستاهای پایین طالقان قرار دارد. این روستا با طول جغرافیایی 50 درجه و 37 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 12 دقیقه. ارتفاع 1700 در 21 کیلومتری شهرک قرار دارد. زادگاه دکتر حشمت طالقانی

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا