25 بهمن 1400

روستای سنگبن

روستای سنگبن

موقعیت جغرافیایی روستای سنگبن واقع در پایین طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 38 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 10 دقیقه. ارتفاع 1900 متر در 18 کیلومتری شهرک قرار دارد. علت نامگذاری این روستا به این دلیل است

ادامه مطلب >
روستای امیرنان

روستای امیرنان

موقعیت جغرافیایی نام دیگر این روستا امیران است و در بخش پایین طالقان قرار دارد. با طول جغرافیایی 20 درجه و 32 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 13 دقیقه ارتفاع آن از سطح دریا ۲۰۰۸ متر است. فاصله روستای

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا