27 بهمن 1400

روستای کرود

روستای کرود

موقعیت جغرافیایی روستای کرود با طول جغرافیایی 50 درجه و 50 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 12 دقیقه در ارتفاع ۲۲۲۰ متری از سطح دریا در بخش بالا طالقان قرار دارد. این روستا همسایه با روستاهای کرکبود از شمال

ادامه مطلب >
روستای کرکبود

روستای کرکبود

موقعیت جغرافیایی روستای کرکبود با طول جغرافیای 50 درجه و 51 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 13 دقیقه و ارتفاع 2271 متر بالاتر از سطح دریاست و در طالقان بالا قرار دارد محدوده‌ی روستای کرکبود شمال شرقی مرکز طالقان

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا