دکتر بهیار ذوقی

دکتر بهیار ذوقی متخصص بیمار‌های داخلی و فوق تخصص بیمار‌های خون و سرطان و ... دکتر ذوقی ، مدرک دکترای پزشکی و دکترای تحقیقات پزشکی خود را در ایالت تگزاس گذراند.