24 مرداد 1399

زمین ایده ال برای سرمایه گذاری

دسته‌بندی : زمین سرمایه گذاری
نوع کاربری : کاربری مسکونی
موقعیت مکانی : البرز , طالقان
آدرس : طالقان

قیمت :

2 میلیارد الی 2 میلیارد پانصد

متراژ :

2048
توضیحات :

زمین مورد نظر دارای سند و مناسب جهت سرمایه گذاری می باشد. 

آدرس دفتر مرکزی :
 تماس