17 تیر 1399

زمین

دسته‌بندی : زمین سرمایه گذاری
نوع کاربری : کاربری مسکونی
موقعیت مکانی : البرز , طالقان
آدرس : وشته
توضیحات :

آدرس دفتر مرکزی :
 تماس