05 مهر 1399

ارائه خدمات رایگان پزشکی ورزشی برای ورزشکاران

ارائه خدمات رایگان پزشکی ورزشی بیمارستان آیت ا... طالقانی برای ورزشکاران

   Admin        شنبه, 11 خرداد 1398       اخبار
ارائه خدمات رایگان پزشکی ورزشی برای ورزشکاران

 

به گزارش سایت تلکان، بیمارستان آیت ا... طالقانی برخی خدمات بخش پزشکی ورزشی را برای منجیان، غواصان و ورزشکاران مصدوم دارای بیمه ورزشی به صورت رایگان ارائه می‌دهد.

با پیگیری‌های فدراسیون پزشکی و ورزشی و قرارداد با بیمارستان آیت ا... طالقانی خدمات بخش پزشکی ورزشی بیمارستان شامل ویزیت متخصص پزشکی ورزشی، فیزیوتراپی و بازتوانی ورزشی برای ورزشکاران مصدوم دارای بیمه ورزشی به صورت رایگان انجام می‌پذیرد.

بنابراین ورزشکاران تحت پوشش فدراسیون نجات غریق و غواصی می‌توانند در صورت نیاز با ارائه بیمه ورزشی از خدمات مذکور در بخش پزشکی ورزشی بیمارستان طالقانی بهره‌مند گردند.