05 مهر 1399

برگزاری مجمع هماهنگی شوراهای اسلامی شهرستان طالقان

دومین جلسه مجمع هماهنگی شوراهای اسلامی شهرستان طالقان در محل شورای بخش بالا طالقان برگزار شد .

   Admin        دوشنبه, 27 خرداد 1398       اخبار
برگزاری مجمع هماهنگی شوراهای اسلامی شهرستان طالقان

 

به گزارش سایت تلکان، دومین جلسه مجمع هماهنگی شوراهای اسلامی شهرستان طالقان با حضور اکثریت اعضاء شوراهای بخش بالا طالقان ، مرکزی ، شورای شهر و شهرستان برگزار و نسبت به تشکیل کمیسیون برنامه ریزی و طرح مسائل اصلی و عمده شهرستان تبادل نظر لازم صورت گرفت بر پایه این گزارش در جلسه مقرر شد مسائل عمومی شهرستان تعیین و برنامه زمانبندی لازم جهت پیگیری حل مسائل در دستور کار مشترک مجمع قرار گرفت .

همچنین متن مکاتبات کارشناسی مبسوط و مشروح جهت طرح و حل مشکلات مربوط به بستر غیر فنی رودخانه و مسئله طرح های هادی روستایی و طرح تفصیلی شهر جهت ارائه به مراجع ذیربط استانی و ملی بررسی و جهت ارسال و پیگیری آماده گردد.

مجمع هماهنگی شوراهی طالقان میتواند یک نهاد مردمی و فراگیر طالقان باشد و برای پیگیری خواسته های شهرستان اقدامات لازم را انجام دهد.

این وحدت و همبستگی شوراها برای حل مشکلات طالقان را میتوان به فال نیک گرفت.

در پایان نشست ، اعضای مجمع شوراها دیداری با خانواده شهید ملکان داشتند.

صیادی رئیس مجمع شوراها در این دیدار گفت : شما خانواده شهدا عزت و سرمایه معنوی ایران اسلامی هستید