پایش و نظارت تخصصی بر برنامه‌های بنیاد طالقان

تیم عملکرد بازرسی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با حضور در بنیاد طالقان ضمن نظارت بر عملکرد بنیاد برنامه‌های پیش رو و نحوه خدمات‌رس

   Admin        شنبه, 01 تیر 1398       اخبار
پایش و نظارت تخصصی بر برنامه‌های بنیاد طالقان

 

به گزارش سایت تلکان، تیم عملکرد بازرسی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز متشکل از نمایندگان معاونت‌های تخصصی، رئیس اداره حراست، رئیس و کارشناس مسئول اداره ارزیابی و عملکرد با حضور در بنیاد طالقان ضمن نظارت بر عملکرد بنیاد برنامه‌های پیش رو و نحوه خدمات‌رسانی به جامعه‌ی هدف را موردبررسی قراردادند.

در این بازدید که باهدف اشرافیت و توان مدیریتی همکاران واحدهای تخصصی و روند اجرایی برنامه‌های ابلاغی صورت گرفته بود تیم عملکرد بازرسی ضمن بازدید به سؤالات کارکنان بنیاد جهت ارتقاء خدمات‌رسانی به جامعه هدف برابر ضوابط پاسخ داده و نقاط ضعف و قوت آن بنیاد را موردبررسی قراردادند.