‍جلسه کارگروه توسعه شهرستان طالقان در استانداری البرز برگزار شد

جلسه کارگروه توسعه شهرستان طالقان به ریاست دکتر درویش پور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور مهندس جهانی سرپرست فرمانداری طالقان و تعدادی از

   Admin        ﺳﻪشنبه, 04 تیر 1398       اخبار
‍جلسه کارگروه توسعه شهرستان طالقان در استانداری البرز برگزار شد

 

به گزارش سایت تلکان، علی درویش پور در جلسه کارگروه توسعه شهرستان طالقان عنوان کرد: مدیران باید نظارت و ارزیابی مستمر و هفتگی را در دستور کار خود قرار دهند.

درویش پور گفت: مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند نسبت به اجرای مصوباتی که در سفرهای استاندار محترم به شهرستان های البرز به تصویب می رسد مجدانه اهتمام داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی تا کید کرد: مهترین عامل در کارایی و اثربخشی مدیران و مسئولین دستگاه های اجرایی، اراده مصمم در پیگیری و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های شهرستان طالقان است. وی افزود: انتظار می رود مدیران و مسئولین اجرایی شهرستان طالقان در اسرع وقت و برمبنای برنامه زمانبندی شده نسبت به اجرای مصوبات کارگروه مصمم و متعهد باشند