سرپرست بخشداری بالا طالقان منصوب شد

 سرپرست بخشداری بالا طالقان منصوب شد طی حکمی از سوی استاندار البرز، مصطفی مهین فلاح بعنوان سرپرست بخشداری بالا طالقان منصوب شد.

   Admin        چهارشنبه, 19 تیر 1398       اخبار
سرپرست بخشداری بالا طالقان منصوب شد

 

 سرپرست بخشداری بالا طالقان منصوب شد طی حکمی از سوی استاندار البرز، مصطفی مهین فلاح بعنوان سرپرست بخشداری بالا طالقان منصوب شد.

در متن این حکم از سوی شهبازی آمده است:

بااستعانت از خداوند مهربان، به موجب این ابلاغ به سمت “سرپرست بخشداری بالا طالقان” منصوب می شوید.

امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر وامید موفق وموید باشید