05 مهر 1399

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طالقان برگزار شد

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طالقان برگزار شد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

   Admin        یکشنبه, 23 تیر 1398       اخبار
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طالقان برگزار شد

 

به گزارش سایت تلکان، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طالقان برگزار شد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

درآغاز این جلسه فرماندار طالقان اظهار داشت : کلیه دستگاهها جهت جذب اعتبارات تخصیص داده شده پی گیری های لازم را انجام دهند . وی افزود: اولویت اصلی و مد نظر ما پروژه های ناتمام است و بیشتر اعتبارات در زمینه های راه و شهرسازی ، راهداری و شهرداری اختصاص داده شده است .

درادامه این جلسه اعتبارات تخصیص داده شده ادارات شهرستان اعلان شد و مسئولین ذیربط ، نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح نمودند . سپس مهندس قاسمپورشهردار_طالقان از پیگیری ها و تلاش صادقانه مهندس جهانی فرماندار طالقان در جذب اعتبارات و افزایش آن در سال جاری صمیمانه تشکر و قدر دانی بعمل آورد.