جلسه مدیران مدارس در آموزش و پرورش شهرستان طالقان

جلسه مدیران مدارس و مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان با حضور رییس هیات تخلفات اداره کل استان البرز

   Admin        دوشنبه, 09 دی 1398       اخبار
جلسه مدیران مدارس در آموزش و پرورش شهرستان طالقان

 

جلسه مدیران مدارس در آموزش و پرورش شهرستان طالقان - جلسه ای بین مدیران مدارس و مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان آقای براری با حضور رییس هیات بدوی تخلفات اداره کل استان البرز و آقای اعلایی نائب رئیس هیات بدوی و آقای پیری دبیر هیات تخلفات برگزار شد .

در این جلسه آقای براری با توجه به تاکید بر مسائل تربیتی و امنیتی دانش آموزان با حضور تمام مدیران دوره های آموزشی در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد . ایشان ضمن تقدیر از مدیران واحد های آموزشی خاطر نشان کردند که در دوره ی نیمسال تحصیلی اول و زمان برگزاری امتحانات ، به رفت و آمد دانش آموزان و حضور در مدارس و همچنین اعلام زمان شروع و پایان امتحانات به خانواده ها با دقت عمل شود . خانواده ها باید از زمان ورود و خروج به مدرسه و شروع و اتمام امتحانات دانش آموزان مطلع باشند .

ایشان خاطر نشان کردند که ما در آموزش و پرورش به دنبال رسیدن بک فهم مشترک هستیم و لذا باید با توجه به اولویت ها ، و وظایفمان را به درستی انجام دهیم .

آقای تقی لو رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ادره ی اداره ی آموزش پرورش استان البرز ضمن تشکر و قدردانی از تمامی مدیران زحمت کش در صحبت های خود به این نکته اشاره کردند که : در حال حاضر بسیاری از کارمند ها بصورت نا خواسته و به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقرررات مربوطه به انواع تخلفات دست زده و دچار مشکلات جدی و آسیب های اجتماعی خواهند شد . و به همی ندلیل ضروری است که آموزش هایی را در این زمینه برای آنها مهیا شود .

ایشان خاطر نشان کردند که توجه به حق آموزگاران و دانش آموزان ، حقوق ارباب رجوع و رضایت همه ی مردم از عملکرد آموزش و پرورش در اولویت های دولت می باشد

خبرگزاری طالقان - تلکان