05 مهر 1399

راه های اصلی طالقان باز است

عدم مشکل تردد در محور های اصلی طالقان

   Admin        دوشنبه, 30 دی 1398       اخبار
راه های اصلی طالقان باز است

 

راه های اصلی طالقان باز است

آقای بهنام جهانی فرماندار طالقان در گفتگو با خبرنگار تلکان گفتند با توجه به بارش سنگین برف در بسیاری از مناطق شهرستان طالقان ، باز نگه داشتن محور های اصلی شهرستان در اولویت کار قرار دارد .

ایشان در مورد قطعی ارتباط جاده ای برخی از روستاهای طالقان گفتند : اکثر روستاهای طالقان ییلاق نشین هستند و ردر فصول سرد سال خالی از سکنه هستند . در برخی از روستاها ممکن است چند خانوار زندگی کننده که در زمان بند آمدن برف جهت بازگشایی راه های روستاها نیز اقدام خواهیم کرد .

ایشان خاطر نشان کردند که هم اکنون تمام محور ها و راه های اصلی طالقان باز است و هیچگونه مشکلی برای تردد رانندگان وجود ندارد .

ایشان در ادامه گفتند که هنوز خبردقیقی در مورد محور های روستایی و قطعی ارتباط آنها وجود ندارد که در صورت وجود خبر های جدید هم شهریهای عزیزمان را در جریان خواهیم گذاشت .

هم چنین به این نکته اشاره کردند که هنوز هیچ ریزش بهمن مشاهده نشده است .