تعطیلی مدارس طالقان در 23 بهمن 98

کلیه مدارس شهرستان طالقان در تمام مقاطع تعطیل است

   Admin        چهارشنبه, 23 بهمن 1398       اخبار
تعطیلی مدارس طالقان در 23 بهمن 98

 

طبق الاعیه ای که به دست ما رسیده است فرماندار طالقان تمامی مدارسدر تمامی مقاطع تحصیلی را تعطیل اعلام کردند .

این تعطیلیبه دلیل برودت هوا و یخزدگی و بارش برف اعلام شده است  . راه بسیاری از روستاهای طالقان به دلیل بارش برف بسته می باشد .