24 تیر 1399

تامین کود مورد نیاز باغ های میوه در شهرستان طالقان

کود مورد نیاز باغ های میوه های خشک تامین شده است

   Admin        چهارشنبه, 23 بهمن 1398       اخبار
تامین کود مورد نیاز باغ های میوه در شهرستان طالقان

 

تامین کود مورد نیاز باغ های میوه در شهرستان طالقان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرزاز توزیع و پخش کود مورد نیاز کشاورزان جهت باغ های میوه های خشک شهرستان طالقان خبر داد .

در سال جاری کشاورزان در بیش از 380 هکتار از زمین های باغی طالقان به کشت انواع میوه های خشک مانند گردو و بادام و... مشغول شدند که تمامیکود این محصولات توسط شرکت خدمات حمایتی و توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی توزیع استان البرز گردیده است