تامین و توزیع کود مورد نیاز باغات میوه های دانه دار و هسته دار طالقان

توزیع کود مورد نیاز باغ های میوه های دانه دار ، هسته دار ، دانه ریز و خشک شهرستان طالقان انجام شد

   Admin        جمعه, 01 فروردین 1399       اخبار
تامین و توزیع کود مورد نیاز باغات میوه های دانه دار و هسته دار طالقان

 

تامین و توزیع کود مورد نیاز باغات میوه های دانه دار و هسته دار طالقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان البرز توزیع کود مورد نیاز باغ های میوه های دانه دار ، هسته دار ، دانه ریز و خشک شهرستان طالقان انجام شده است .

امسال حدود 2509 هکتار از زمین های طالقان به کشت و برداشت انواع میوه های دانه دار و هسته دار اختصاص یافته شده است .

کود مورد نیاز توسط شرکت حمایت کشاورزی تامین شده و توسط کارگزاران توزیع نهاده به دست کشاورزان خواهد رسید .