ضد عفونی و گند زدایی معابر و راه های طالقان

تمام معابر طالقان گند زدایی شد

   Admin        یکشنبه, 10 فروردین 1399       اخبار
ضد عفونی و گند زدایی معابر و راه های طالقان

 

تمامی معابر و راه های طالقان و همچنین خودرو های عبوری در مسیر ورودی طالقان توسط نیروهای بسیج و سپاه و گروه های جهادی شهدای گمنام جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گند زدایی و زد عفونی شدند .

 

تمام معابر طالقان گند زدایی شد

 

تمام معابر طالقان گند زدایی شد

 

تمام معابر طالقان گند زدایی شد