ممانعت از ورود 481 خوردو به طالقان

تا کنون از ورود 481 خودرو به طالقان جلوگیری شده است

   Admin        یکشنبه, 17 فروردین 1399       اخبار
ممانعت از ورود 481 خوردو به طالقان

 

ممانعت از ورود 481 خوردو به طالقان

آقای جهانی فرماندار طالقان طی صحبت های خود با گزارشگر تلگان گفتند : به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و اجرای طرح فاصله گزاری بین شهری و اجتماعی ، تا همین لحظه از ورود بیش از 480 خودرو ممانعت به عمل آمده است و همین امر سبب شده است که تاکنون حتی یک مورد از وجود ویروس کرونا در هیچ شخصی دیده نشده است . شهر توسط نیروهای بسیج ، سپاه و نیروهای مردمی بصورت مکرر گند زدایی و پاکسازی می شود و خوشبختانه مردم طالقان نیز در این زمینه کمک بسیار زیاید در این امر به مسئولین امر کرده اند .

فرماندار طالقان گفتند در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا روز یازدهم اسفند ماه اسل گذشته با تدابیری که جهت پیشگیری از ورود و شیوع کرونا به طالقان توسط همه ی مسئولین اندیشیده شد و با انسجام نیروهای بسیج ، سپاه ، شهرداری ، دهیاران و سایر نهاد های اجرایی گند زادایی روستایی و سایر معابر طالقان شروع شد و همچنان ادامه دارد .

ثبت نظر