سد طالقان سر ریز شد

حجم نرمال سد طالقان 420 میلیون متر مکعب می باشد

   Admin        جمعه, 26 اردیبهشت 1399       اخبار
سد طالقان سر ریز شد

 

سد طالقان سر ریز شد

آقای محمد شهریاری مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق آبی گفتند : حجم نرمال سد طالقان 420 میلیون متر مکعب می باشد که با توجه به وجود بارندگی های اخیر شاهد سرریزی آن بودیم . این سرریزی از ساعت11 شروع شده است و همچنان ادامه خواهد داشت .ایشان تصریح کردند : در حال حاضر حجم سد طالقان 420 میلیون متر مکعب رسیده است تا زمان حجم تراز حدااکثری بخشی از آن بورت سر ریز تخلیه خواهد شد .

ایشان در پایان گفتند : با توجه به بارش های مکرر و آبگیری مناسب سد ها و همراهی شهروندان عزیز امسال را با کمترین مشکل کم آبی پشت سر خواهیم گذاشت .