به سد طالقان نزدیک نشوید

سد طالقان سر ریز شده است

   Admin        یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399       اخبار
به سد طالقان نزدیک نشوید

 

به سد طالقان نزدیک نشوید

با توجه به بارش های سنگین اخیر سد طالقان سر ریز شده است . بنابراین مردم باید از نزدیک شدن به سد طالقان ، رودخانه طالقان ، رودخانه زیاران ، و شاهرود خودداری کنند. ساکنین پایین دست طالقان برای امنیت جان و مال خود ، کلیه ی تاسیسات و احشام خود را از بستر رودخانه خارج کنند و از هرگونه تردد و استقرار در این مکان ها خود داری کنند .