23 مرداد 1399

توزیع مستقیم کود به کشاورزان طالقان

کود مورد نیاز کشاورزان طالقان بصورت مستقیم توزیع خواهد شد

   Admin        چهارشنبه, 31 اردیبهشت 1399       اخبار
توزیع مستقیم کود به کشاورزان طالقان

 

توزیع مستقیم کود به کشاورزان طالقان

طی گزارشی از روابط عمومی شرکت حمایت کشاورزی استان البرز ، توزیع کود مستقیم به کشاورزان طالقان از امروز آغاز شده است .آقای علی اکبر ندرلو مدیر عامل شرکت خدمات حمایت کشاورزی در گفتگو با گزارشگر تلکان گفتند : به دلیل عدم وجود کارگزاران توزیع کود های شیمیایی ، کود مورد نیاز کشاورزان طالقان تهیه شده و کشاورزان طالقان می توانند بصورت مستقیم برای خرید کود های مورد نیاز محصولات کشاورزی اقدام کنند .