تامین کود اوره باغ های طالقان

کود اوره باغات طالقان تامین شد

   Admin        ﺳﻪشنبه, 03 تیر 1399       اخبار
تامین کود اوره باغ های طالقان

 

تامین کود اوره باغ های طالقان

مدیر شرکت حمایت کشاورزی استان البرز در گفتگو با خبرنگار تلکان گفتند : کود اوره باغات شهرستان طالقان تامین و توزیع شد .

ایشان در ادامه گفتند : در خرداد ماه سال 99 حدود شانزده هزار کیلوگرم کود اوره باغات کشاورزی طالقان به کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی این شهرستان تحویل داده شد .

کود اوره توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی ، به کشاورزان طالقان تحویل داده شد یا بعضا تحویل خواهد شد .

ثبت نظر