24 مرداد 1399

محروم ماندن زنبورداران طالقانی از تسهیلات کرونا

زنبورداران طالقان از تسهیلات کرونا محروم مانده اند

   Admin        شنبه, 14 تیر 1399       اخبار
محروم ماندن زنبورداران طالقانی از تسهیلات کرونا

 

محروم ماندن زنبورداران طالقانی از تسهیلات کرونا

مدیر جهاد کشاورزی طالقان آقای محسن الحسینی درگفتگو با خبرنگار تلکان گفتند : تایید نشدن حرفه ی زنبور داری توسط وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی به عنوان مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا ، افراد فعال در این مشاغل موفق به دریافت خدمات و تسهیلات مربوطه نشده اند .

ایشان در ادامه افزودند : زنبور داران در ابتدای فصل پاییز تا پایان اسفند ماه زنبور های خود را به مناطق شمالی کشور برده و در اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نیز زنبور ها شروع به تخم ریزی کرده و نیاز به بیشتری به رسیدگی و نگهداری دارند . اما به دلیل ویروسکرونا و محدودیت های بوجود آمده برای تردد بسیاری از زنبور داران باعث شده که این جابجایی ها صورت نگیرد و خسارات زیادی به آنها وارد شده و زنبور های آنها تلف شده اند .

ایشان افزدند : برای این خسارات پیگیری هایی صورت گرفته است و نامه نگاری های زیادی جهت مشکلات زنبور داران و تقاضای آنها به وزارت تعاون انجام داده ایم تا این شغل را جزو مشاغل آسیب دیده ی ویروس کرونا شناخته شود و تسهیلات و کمک های بلاعوضی به آنها تقدیم شود .

ایشان در ادامه گفتند : زنبور داری جزو شغل هایی است که ثابت نبوده و باید همیشه در حال جابجایی و کوچ باشند تا بتوانند ثمره ی مفیدی داشته باشند .

طالقان دارای 250 زنبور دار با بیش از 26.000 کلونی است که از این میان تنها 20 درصد آنها بصورت ثابت در شهر طالقان مستقر می باشند و مابقی آنها دائما در حال جابجایی هستند .

ایشان افزودند : حدود 230 زنبور دارغیر بومی با بیشت از 30.000 کلونی نیز در اوایل خرداد ماه به شهرستان طالقان کوچ می کنند و تا زمان برداشت عسل که در ماه مرداد است در شهرستان طالقان مستقر می باشند .

در شهرستان طالقان بیش از 150 تن عسل بصورت سالیانه تولید می شود .

وی افزود : طالقان به دلیل کوهستانی بودن و وجود تنوع گیاهی زیاد جزو مطلوب ترین مناطق برای زنبور داری و تولید عسل می باشد و کمک بسیار زیادی برای اشتغالزایی ورونق اقتصادی داشته و زنوبر داران نیازمند توجه و حمایت بیشتری توسط مسئولین می باشند .

در طالقان حدود 250 زنبور دار فعال وجود دارد که حدود 150 خانوار در کنار این شغل روزی خود را کسب می کنند و شاغلان زنبور داری در طالقان حدود 400 نفر می باشند .