27 دی 1399

گردشگران پای کرونا را به طالقان باز کردند

22 کرونایی در طالقان دستاورد ورود گردشگران

   Admin        چهارشنبه, 18 تیر 1399       اخبار
گردشگران پای کرونا را به طالقان باز کردند

 

گردشگران پای کرونا را به طالقان باز کردند

22 کرونایی در طالقان دستاورد ورود گردشگران

آقای بهنام جهانی فرماندار طالقان امروز چهارشنبه 18 تیر 99 در گفتگو با خبرنگار تلکان گفتند : متاسفانه ورود گردشگران به طالقان باعث شد که پای کرونا به این شهرستان باز شود .

ایشان در ادامه افزودند : در تیر ماه حدود 22 نفر مبتلا در طالقان گزارش شده است . این شیوع ویروس باعث د تا وضعیت طالقان از سفید به زرد تبدیل شود .

آقای جاهنی ادامه دادند : تعداد کمی از بیماران بومی بوده اند و بیشتر آنها گردشگران بوده اند . تمامی گردشگران هنگام ورود به طالقان چک می شوند اما ممکن است در بسیاری از گردشگرانی که وارد طالقان می شوند ناقل باشند اما هیچ نشانه ای از وجود ویروس کرونا در آنها دیده نشود . همین امر باعث شده که ویروس به داخل شهرستان طالقان وارد شود و بومی های این منطقه را نیز در برگیرد .از هموطنان عزیزمان خواهش میکنیم که در صورت عدم ضرورت به مسافرت نروند و جان خود و مردم را به خطر نیاندازند .

ایشان در پایان گفتند : با توجه به وضعیت پیش آمده 11 نفر از طالقان که بومی بودند به کرونا مبتلا شدند که همگی بهبود یافته اند . ستاد کرونای استان تصمیم گرفتند تا معابر و روستاها و تمامی نقاط طالقان را گندزدایی و ضد عفونی کنند .