09 بهمن 1399

ملاقات عمومی و مردمی با فرماندار طالقان

جلسه ی فرماندار طالقان با حضور مسئول اداره بازرسی، نماینده اداره ی گاز ، برخی از روسای شورای شهر ، دهیاران و...

   Admin        شنبه, 28 تیر 1399       اخبار
ملاقات عمومی و مردمی با فرماندار طالقان

 

ملاقات عمومی و مردمی با فرماندار طالقان

فرماندار طالقان با حضور مسئول اداره بازرسی فرمانداری ، نماینده اداره ی گاز ، برخی از روسای شورای شهر طالقان ، دهیاران و... جلسه ای را با غالب ملاقات مردمی و عمومی برگزار کردند .

 

ملاقات عمومی و مردمی با فرماندار طالقان

 

آقای جهانی در این ملاقات برای بهبود و تسریع برخی از عملکرد ها برا بهبود خدمات به شهروندان و همچنین برای تسریع در روند گازرسانی صحبت کردند و گفتند : شرکت گاز و پیمانکار مربوطه موظف است که نقش ها و تعهدات خود را در این خصوص انجام دهد تا روند گازرسانی به روستاهای فاقد روستا سریعتر انجام شود .

 

ملاقات عمومی و مردمی با فرماندار طالقان

در این گفتگو مشکلات دیگر روستاها و بخش های دیگر طالقان مطرح و مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت .