09 بهمن 1399

موانع توسعه گازرسانی در طالقان شناسایی شد

اکنون مشعل گاز  در ۲۱ روستای  تابعه شهرستان طالقان روشن است.

   Admin        شنبه, 15 شهریور 1399       اخبار
موانع توسعه گازرسانی در طالقان شناسایی شد

 

فرماندار طالقان اعلام کرد که پنج نقطه رانشی زمین به عنوان موانع طبیعی توسعه گازرسانی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان شناسایی شد.

آقای بهنام جهانی در گفت و گو با تلکان افزود : این موانع سبب شده تا گازرسانی به برخی مناطق کوهستانی طالقان با مشکلاتی مواجه شود. 

ایشان بیان داشتند : اکنون مشعل گاز  در ۲۱ روستای  تابعه شهرستان طالقان روشن است.

آقای جهانی ادامه داد: در آینده نزدیک طرح گازرسانی به ۲ روستای ارموت و دنبلید طالقان بهره برداری می شود.

ایشان اظهارداشت: تاکنون ۳۰۰ هزار متر شبکه گاز در ۳۵ روستای تابعه طالقان انجام شده است.

فرماندار طالقان در ادامه افزودند : اکنون ۶ هزار و ۵۰۰ مشترک  شهری و روستایی گاز در این شهرستان داریم و درمجموع  ۷۰۰میلیارد ریال برای گازرسانی به طالقان هزینه شده است .

 امسال ۵۰ میلیارد ریال بودجه برای طرح های گازرسانی طالقان اختصاص داده شده ولی برای اتمام این طرح ها یک هزار میلیاردرریال اعتبار دیگر نیاز است.