09 بهمن 1399

حضور و بازدید مدیر استان در جهادکشاورزی شهرستان طالقان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حضور و بازدید مدیر شرکت در جهادکشاورزی شهرستان طالقان خبر داد.

   Admin        پنجشنبه, 10 مهر 1399       اخبار
حضور و بازدید مدیر استان در جهادکشاورزی شهرستان طالقان

 

حضور و بازدید مدیر استان در جهادکشاورزی شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حضور و بازدید مدیر شرکت در جهادکشاورزی شهرستان طالقان خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور بررسی مشکلات کارگزاری شهرستان طالقان و از سرگیری ارسال انواع کودهای شیمیایی به شهرستان طالقان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در معیت هیات همراه ضمن حضور در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طالقان با مدیر شهرستان نشست و مذاکره نمودند.