09 بهمن 1399

جلسه بررسی فنی عملکرد جذب کودی مدیریت شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

   Admin        پنجشنبه, 10 مهر 1399       اخبار
جلسه بررسی فنی عملکرد جذب کودی مدیریت شهرستان طالقان

 

جلسه بررسی فنی عملکرد جذب کودی مدیریت شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از جلسه بررسی فنی عملکرد جذب کودی مدیریت شهرستان طالقان خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور بررسی و تعیین و تکلیف چگونگی انتخاب کارگزار در شهرستان طالقان و نحوه ارسال محمولات و روند جذب کودهای شیمیایی جلسه ای با حضور مدیر و روسای ادارات در دفتر مدیریت برگزار گردید.