09 بهمن 1399

افتتاح ایستگاه تبخیرسنجی سد طالقان

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از افتتاح ایستگاه تبخیرسنجی سد طالقان خبر داد

   Admin        جمعه, 11 مهر 1399       اخبار
افتتاح ایستگاه تبخیرسنجی سد طالقان

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد:  یکی از عوامل مهم در تهیه بیلان منابع آب، محاسبه تبخیر در قسمت­های مختلف در پارامترهای آب و هواشناسی در بخش های هر محدوده مطالعاتی است. محاسبه میزان تبخیر ومولفه های مرتبط با آن نظیر پارامترهای مختلف دمایی از قبیل دمای خشک، تر، متوسط، ماکزیمم و مینیمم، رطوبت، باد، تشعشع و باران به علت تجهیزات متفاوت مورد نیاز و همچنین جانمایی محل مناسب برای احداث ایستگاه، همواره با مشکلات متعدد مالی، تجهیزاتی و تملکی همراه است.

خانیکی ادامه داد: دستور مساعد مدیر عامل شرکت در اختصاص موقعیت مناسب در محوطه سد طالقان و همچنین تامین بودجه مورد نیاز جهت احداث ایستگاه و همکاری مدیر سد طالقان از جمله مواردی است که باعث شد، با تلاش همکاران دفتر مطالعات ظرف مدت دو هفته،کلیه اقدامات سازه ای مورد نیاز احداث ایستگاه و تامین تجهیزات مورد نیاز پایش فراهم گردد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت با اعلام خبر افتتاح ایستگاه تبخیر سنجی طالقان ابراز امیدواری نمود: در آینده نزدیک علاوه بر تجهیزات کامل، پایش آنلاین پارامترهای تبخیر نیز در این ایستگاه فراهم گردد و این ایستگاه بتواند نقش موثر خود را در مدیریت منابع و مصارف،  مدیریت رواناب ها و سیلاب های حوضه آبریز سد طالقان ایفا نماید.