09 بهمن 1399

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان طالقان برگزار گردید

جلسه ستاد تنظیم بازار طالقان به ریاست مسئول بازرسی آقای فارغی ، مدیریت عملکردوامورحقوقی و با حضور اعضاء ستاد در فرمانداری برگزار گردید

   Admin        شنبه, 26 مهر 1399       اخبار
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان طالقان برگزار گردید

 

به گزارش خبرنگار تلکان ،  جلسه  ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست مسئول بازرسی آقای فارغی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و با حضور اعضاء ستاد در فرمانداری برگزار گردید . در ابتدای جلسه آقای فارغی ضمن خوش آمد گویی به اعضا اعلام کردند : باتوجه به شیوع موج سوم کرونا و وضعیت بسیار حساس کنونی خواستار تشدید بازرسی ها از اصناف شدند و در ادامه گفتند برای ممانعت از افزایش غیرقانونی و بی ضابطه قیمت ها باید کنترل و نظارت مستمر بر قیمت ها وجود داشته باشد و با متخلفان مطابق قانون برخورد شودودر راستای بهبود کسب و کار و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  شایان ذکر است در پایان جلسه گشت مشترکی با حضور اعضا از اصناف شهرستان صورت گرفت و با اصناف متخلف برابر مقررات برخورد قانونی صورت گرفت.  

جلسه ستاد تنظیم بازار طالقان

 

جلسه ستاد تنظیم بازار طالقان