09 بهمن 1399

اجرای ۵۲۰ مأموریت در قالب طرح دهگردشی در روستاهای طالقان

تیم های سلامت مراکز فعال خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت و درمان طالقان به مناطق دور دست جهت خدمتگزاری اعزام شدند

   Admin        پنجشنبه, 01 آبان 1399       اخبار
اجرای ۵۲۰ مأموریت در قالب طرح دهگردشی در روستاهای طالقان

 

آقای محمد مهدی لاسجوری مدیر شبکه بهداشت و درمان طالقان در گفتتگو با خبرنگار تلکان با اعلام خبر اجرای ۵۲۰ مأموریت در قالب طرح دهگردشی گفتند : تیم های سلامت مراکز فعال خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت و درمان طالقان به مناطق دور دست جهت خدمتگزاری اعزام شدند. 

ایشان در ادامه گفتند : هدف از اجرای این طرح خدمت رسانی به افراد در مناطق محروم در زمینه بهداشتی و درمانی است.

وی افزود: تزریق واکسن هپاتیت ویژه کشاورزان، دامداران و ... همچنین توجه به افرادی با فشار خون بالا، دیابتی و زنان باردار مورد توجه تیم پزشکی بهداشت و درمان اعزامی قرار گرفت.

ایشان متذکر شدند : از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز ۵۲۰ مأموریت در قالب طرح دهگردشی با همت تیم سلامت ویژه روستای شهرستان طالقان انجام شده است.