09 بهمن 1399

ارتفاع روستاهای طالقان از سطح دریا

ارتفاع روستاهای طالقان از سطح آبهای آزاد

   Admin        شنبه, 10 آبان 1399       اخبار
ارتفاع روستاهای طالقان از سطح دریا

 

ارتفاع روستاهای طالقان از سطح دریا (ارتفاع از سطح آبهای ازاد) :

ارتفاع از سطح دریا عبارتی است که به میزان ارتفاع یک نقطه در خشکی یا هوا از سطح متوسط آب‌های آزاد اشاره دارد.این اصطلاح در دانش‌های جوّی ، هوانوردی ، ارتباطات از راه دور و در تابش‌های رادیویی برای تخمین سطح پوشش امواج مورد استفاده قرار می‌گیرد . از ویژگی‌های ارتفاع از سطح دریا می‌توان: هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع، ۶/۱ درجه کاهش دما و هر ۳۰۰ متر افزایش ارتفاع، اشعهٔ ماوراء بنفش خورشید، ۴٪ افزایش می‌یابدرا نام برد.

1_ 2513 متر اسکان
2_ 2500 متر گراب
3_ 2488 متر دراپی
4_ 2380 متر پراچان
5_ 2374 متر گته ده
6_ 2360 متر ناریان
7_ 2350 متر خچیره
8_ 2340 متر اورازان
9_ 2300 متر بزج
10_ 2300 متر خیکان
11_ 2300 متر دهدر
12_ 2260 متر میناوند
13_ 2250 متر دیزان
14_ 2240 متر آرتون
15_ 2240 متر خودکاوند
16_ 2220 متر کرود
17_ 2200 متر کرکبود
18_ 2200 متر گلیرد
19_ 2180 متر سگران
20_ 2170 متر سگرانچال
21_ 2140 متر ابصار
22_ 2130 متر هرنج
23_ 2130 متر نویزک
24_ 2080 متر مهران
25_ 2080 متر لمبران
26_ 2070 متر دنبلید
27_ 2050 متر سوهان
28_ 2040 متر کلانک
29_ 2040 متر فشندک
30_ 2040 متر جزینان
31_ 2030 متر نویز
32_ 2000 متر ورکش
33_ 2000 متر وشته
34_ 2000 متر انگه
35_ 2000 متر هشان
36_ 2000 متر امیرنان
37_ 1990 متر حصیران
38_ 1980 متر مرجان
39_ 1980 متر کوئین
40_ 1970 متر خسبان
41_ 1970 متر نساء سفلی
42_ 1960 متر پرگه
43_ 1940 متر جوستان
44_ 1940 متر حسنجون و سیدآباد
45_ 1900 متر سنگبن
46_ 1900 متر اوانک
47_ 1900 متر منگلان
48_ 1900 متر خورانک
49_ 1900 متر گوران
50_ 1900 متر زیدشت
51_ 1900 متر سفچخانی
52_ 1900 متر نساء علیا
53_ 1880 متر کش
54_ 1880 متر میراش
55_ 1880 متر اوانک
56_ 1880 متر کولج
57_ 1880 متر باریکان
58_ 1870 متر تکیه آرموت
59_ 1870 متر جزن
60_ 1860 متر آرموت
61_ 1860 متر آسفاران
62_ 1850 متر آردکان
63_ 1840 متر اهوارک
64_ 1840 متر کشرود
65_ 1820 متر عالی سر
66_ 1820 متر شهرک
67_ 1820 متر پردسر
68_ 1800 متر لهران
69_ 1800متر گلینک
70_ 1780 متر خوران
71_ 1760 متر کماکان
72_ 1740 متر میر
73_ 1720 متر تکیه ناوه
74_ 1700 متر روشنابدر
75_ 1700 متر شهراسر
76_ 1610 متر موچان
77_ 1570 متر کجیران
78_ 1510 متر اوچان
79_ 1470 متر کلارود