09 بهمن 1399

بازدید سرپرست فرمانداری از اجرای طرح ممنوعیت ورود خودروها به شهرستان طالقان

در خانه بمانیم

   Admin        شنبه, 17 آبان 1399       اخبار
بازدید سرپرست فرمانداری از اجرای طرح ممنوعیت ورود خودروها به شهرستان طالقان

 

سید سجاد حسینی نسب سرپرست فرمانداری و رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان با حضور در ورودی شهرستان (ایست و بازرسی) در راستای اجرای محدودیت های ترافیکی در جهت اجرای طرح فاصله گذاری و مقابله با ویروس کرونا بازدید و با تیم های مستقر دیدار و گفتگو نمودند.
سرپرست فرمانداری ضمن همراهی و همکاری خوب مردم در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا و با ماندن در خانه از زحمات تیم های مسقر در ورودی های شهرستان قدردانی و تشکر نمودند.