02 بهمن 1399

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری از مرکز کنترل و پایش تصویری سد طالقان

فرماندار طالقان به صورت سرزده از مرکز کنترل و پایش تصویری سد طالقان بازدید کردند

   Admin        شنبه, 17 آبان 1399       اخبار
بازدید سرزده سرپرست فرمانداری از مرکز کنترل و پایش تصویری سد طالقان

 

سید سجاد حسینی نسب سرپرست فرمانداری شهرستان طالقان به صورت سرزده از مرکز کنترل و پایش تصویری سد طالقان بازدید و از نزدیک از روند نصب و راه اندازی دوربین های پایش تصویری بازدید نمودند.