طرح حوضه آبریز چیست و چرا باید اصلاح شود؟

نگاهی کوتاه به طرح حوضه آبریز

   Admin        پنجشنبه, 14 اسفند 1399       مقالات طالقان
طرح حوضه آبریز چیست و چرا باید اصلاح شود؟

 

حدود ۱۵ سال است از ساخت سد طالقان می‌گذرد، طرح حوضه آبریز در سال ۹۴ پیرو ماده ۱۳ شورای عالی استانها تصویب شد. این طرح با هدف حفظ کیفیت منابع آب ایجاد شد ولی در ادامه با اعمال محدودیتای فراوان بیشتر موجب ضرر مردم بومی منطقه شد در این طرح شهرستان طالقان را به 9 ناحیه تقسیم می کند و 80 درصد مساحت شهرستان را پوشش می دهد.5 ناحیه آن در حاشیه سد طالقان قرار گرفته است که هسته کالبدی و مرکزی شهرستان را این 5 ناحیه تشکیل می دهند. در نواحی 2 تا 5 انواع کاربری ها با محدودیت مواجه شده هست.  کشاورزی و باغداری که شاخصه اصلی شهرستان میباشد دچار محدودیت شده است. ایجاد هر گونه صنایع در نواحی مختلف ممنوع میباشد و احداث منازل مسکونی بدون افزایش بارگذاری بیشتر پیش بینی شده شده است. طی جلسات مختلفی که مسئولان شهری در سال جاری با مسئولان ذی‌ربط داشتند قرار بر اجرای کارشناسی این طرح و اصلاح مواردی از آن بود ولی خبر ابلاغ طرح برای اجرای آن مردم محلی را بر آن داشت تا با کارزاری اینترنتی و جمع آوری امضا از مردم خواستار اصلاح حتمی طرح شوند تا بیش از این متضرر نشوند. امید است با امضای بیشتر صدای مردم به گوش مسئولین امر برسد. برای امضای این درخواست به لینک زیر مراجعه کنید:
http:// https://www.karzar.net/taleqan-dam

ثبت نظر