طرح هادی؛ سامان یا تخریب روستا

طرح هادی در طالقان بیشتر موجب تخریب شده تا پیشرفت

   Admin        دوشنبه, 25 اسفند 1399       مقالات طالقان
طرح هادی؛ سامان یا تخریب روستا

 

همانطور که در مقاله‌‌های قبل هم اشاره شد جهاد کشاورزی این سال‌ها به سختی مجوز ساخت و ساز می‌دهد و خانه‌هایی که از خیلی قبل هم ساخته شده را تخریب می‌کند. زمانی هم که علت العلل این تخریب‌ها را میپرسی به طرح هادی اشاره می‌شود اما طرح هادی چیست و آیا در طالقان به درستی اجرا می‌شود؟ طرح هادی بافت موجود روستا را به دقت زیر ذره‌بین می‌برد و اصلاح و ساماندهی آن را در دستور کار قرار می‌دهد. سپس تعیین می‌کند که هر بافت و هر زمین تا چه میزان می‌تواند پیشرفت و پیشروی داشته باشد ضمن این که برآورد می‌کند هر زمین چگونه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و نوع کاربری آن‌ها از چه قرار است. این درحالیست که در روستاهای طالقان این طرح بیشتر باعث تخریب شده تا سامان‌دهی روستا. این موضوعی نیست که از نظر مسئولین طالقان دور مانده باشد و جلسات متعددی در خصوص اصلاح این طرح تشکیل شده، اما خروجی آن برای مردم طالقان چه بوده است؟ این سوالی است که مردم از مسئولین دارند
رسانه تلکان آماده‌ی شنیدن پاسخ مسئولین ‌ذی‌ربط نیز هست.