جدا شدن چند روستای طالقان از حوزه شهری

طبق آخرین تقسیم بندی روستاهای جزن، حسنجون، خسبان، جزینان، پردسر از حوزه شهری جدا شدند

   Admin        دوشنبه, 25 اسفند 1399       اخبار
جدا شدن چند روستای طالقان از حوزه شهری

 

 روستاهای جزن، حسنجون، خسبان، جزینان، پردسر از حوزه شهری جدا شدند و در انتخابات شورای اسلامی دوره ششم نیز محلات فوق که با کد روستایی تعریف شده اند در آن ها انتخابات شورای روستا برگزار خواهد شد