طالقان "زرد" شد

باتوجه به وضعیت کرونایی طالقان از آبی به زرد تغییر رنگ داد

   Admin        شنبه, 07 فروردین 1400       اخبار
طالقان "زرد" شد

 

 شهبازی استاندار البرز گفت: شهرستان کرج از وضعیت زرد به نارنجی تغییر کرده است.
شهرستان طالقان نیز از وضعیت آبی به زرد تغییر کرده است.

 بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، محدودیت‌های تردد شبانه از ساعت ۲۱ به ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد تغییر کرد.