محدودیت تردد در طالقان

   Admin        چهارشنبه, 11 فروردین 1400       اخبار
محدودیت تردد در طالقان

 

باتوجه به وضعیت زرد در طالقان ورود خودروهای غیربومی از تاریخ یازدهم فروردین ممنوع اعلام شد