تلکان به چه معناست؟

نگاهی به معنای تلکان در واژه نامه ها

   Admin        جمعه, 20 فروردین 1400       مقالات طالقان
تلکان به چه معناست؟

 


یکی از پر تکرار ترین سوال هایی که از رسانه تلکان می شود این است که تلکان به چه معناست؟
در این مقاله با استناد به فرهنگ دهخدا به معنی و تحلیل این کلمه پرداخته ایم

تل در گیلان و مازندران به منطقه ای نسبتا بلند گفته می شود. مردم طالقان نیز از دیرباز، «بلندترین» منطقه را «تل» می نامیدند. برای مثال یک طالقانی به بالاترین منطقه از روستای خود می گوید: «تَلی سر» (سر یا بالای تل). به هر روی، «طالقان» شکل عربی شده ی «تلکان»، یعنی «سرزمین پر کوه» است که این معنی با ویژگی های جغرافیایی طالقان نیز سازگاری دارد.دهخدا ریشه طالقان را تالکان دانسته، وی می نویسد: صاحب انجمن آرا و به تبعیت او مؤلف آنندراج، طالقان را معرب این کلمه دانسته اند: «تالکان و تلکان، نام دو ولایت است یکی در خراسان و دیگری در حوالی شهر قزوین که نخست تلک، که سنگی است سفید و براق و معرب آن طلق، در آنجا یافته شد، بنابراین، این نام یافت و طالقان معرب آن است کذا فی القاموس .

 

ثبت نظر