گردشگری اثری مثبت یا منفی؟

   Admin        جمعه, 20 فروردین 1400       مقالات طالقان
گردشگری اثری مثبت یا منفی؟

 


طبیعت پیرامون ما سراسر از زیبایی هایی مسحور کننده است که علاوه بر جنبه زیبایی چشم گیرش ، جنبه کارکردی نیز دارد.

‌جنبه کارکردی زیبایی طبیعی در دهه های اخیر در تولید ثروت و توسعه اقتصادی و با نام گردشگری ( توریسم ) جایگاه ممتازی در اقتصاد دنیا یافته است.

‌یکی از انواع در حال رشد گردشگری ، گردشگری در مناطق روستایی است .گردشگری روستایی که با هدف دیدن و بهره مند شدن از طبیعت و جاذبه های متنوع روستاها انجام می گیرد ، می تواند به عنوان ابزاری برای توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد به شرط آنکه برنامه ریزی گردشگری روستایی با مشارکت مردم روستا و مدیران مربوطه و مدنظر قراردادن اثرات مثبت و منفی مقوله گردشگری و با رعایت همه جوانب صورت گیرد.
‌گردشگري روستايي  شامل انواع گردشگري با برخورداري از تسهيلات و خدمات رفاهي در نواحي روستايي مي‌داند، كه امكان بهره‌مندي از منابع طبيعي و جاذبه‌هاي طبيعت را همراه با شركت در زندگي روستايي و كار در مزرعه و كشاورزي، فراهم مي‌آورد.

 

ثبت نظر