تغییر کاربری زمین‌هایی که قابلیت کشاورزی ندارند امکان‌پذیر شد

   Admin        جمعه, 31 اردیبهشت 1400       اخبار
تغییر کاربری زمین‌هایی که قابلیت کشاورزی ندارند امکان‌پذیر شد

 

قانون جدیدی که در تاریخ 00/01/17 تصویب شده است به این شرح است حفظ کاربری اراضی زراعی؛ زمین‌های کشاورزی که قابلیت کشت و تولید محصول کشاورزی نداشته باشند، با تصویب کمیسیون مربوطه بدون پرداخت عوارض می توانند تغییر کاربری بدهند. پیش از این، این امکان وجود نداشت

ثبت نظر