لواسانیزه کردن طالقان یعنی چه؟

نگاهی به روند لواسان پیدا شد و در طالقان درحال گسترش است

   Admin        یکشنبه, 16 خرداد 1400       مقالات طالقان
لواسانیزه کردن طالقان یعنی چه؟

 

لواسانیزه کردن طالقان یعنی چه؟

ایا تحلیل برخی صاحبنظران درتبیین ماهیت اتفاقی که درطالقان درحال اجراست ، یعنی تکرار انچه درلواسان دیدیم ، منطبق بر واقعیت است؟
اجمالا باید گفت :
اگرازنزدیک به مناطق لواسان رفته باشید ،لواسان بزرگ (لواسان قدیم  ) الان لواسان کوچک شده است ؛بوضوح ازهرجهت بی رونق ، تقریبا متروکه  وعقب مانده تر از جایی که قبلا  " لواسان کوچک " می گفتند والان درواقع لواسان بزرگ است که با هجوم سرمایه های یک طبقه ممتازه به مظهر یک سبک زندگی تماما لاکچری واشرافی درایران تبدیل شده ،با نماد منطقه" باستی هیلز" که اشاره دارد به "بورلی هیلز " امریکا که محل زندگی بزرگ ترین میلیاردرهای امریکاست...
طالقان بمراتب وسیع تر، ظرفیت این موضوع را دارد...
این سیاست هایی که درطالقان درحال تحمیل وعملیاتی شدن است(اعمال می شود ولی اعلام نمیشود )  ، عملا زمینه ساز تحقق همین  پدیده ومسئله درطالقان است...
این راهبرد دو هدف  اصلی و اساسی دارد :
1)" مالکیت زدایی  " 
2) "شهروندزدایی "ازبومیان منطقه. 
روش اجرای این دوهدف اصلی چیست ؟
 تمسک وتوسل به جعل دستورالعمل هایی به ظاهر کارشناسی درپوشش ظاهری ضوابط شبه قانونی ونه قانونی... 

شهروندزدایی به این معنا که با چنین روندی بتدریج صاحبان نفوذ وسرمایه به لحاظ بافت وترکیب جمعیتی نیز بر شهروندان طالقانی  غلبه خواهند یافت ؛چه ازجهت تعدادوکمیت وچه ازجهت قدرت ونفوذ...وبویژه نسل جوان واینده شهروندان طالقان  امکان اشتغال ومعیشت وزندگی درطالقان را ازدست می دهند ومجبور به مهاجرت و حاشیه نشینی شهرهای اطراف می گردند...
(پیامدهای تحمیل انواع تعارضات فرهنگی وهویتی این سیاست خود ماجراو مسئله ای اساسیست که بحث مستقلی را می طلبد....)

درحال حاضر فاز خصولتی پروژه دردستور کار است در قالب مجوزهایی که به تعاونی ها و شهرکسازی ها  به وابستگان ذینفوذ می دهند و در فاز اصلی ، طالقان به جولانگاه صاحبان سرمایه های کلان خصوصی والبته برخوردار از رانت رابطه ونفوذ درساختار قدرت واگذار می شود...
درحالیکه طالقانی ها با تمسک به ظاهری دروغین از ضابطه و شبه قانون حتی مجاز به کشیدن یک دیوار و حصار در قطعه زمین ابااجدادی خودهم نیستند و در محاصره یک دیوانسالاری بسته ،صرفا گوش به فرمان ، غیر پاسخگو وبه ظاهر المعمورمعذور ،دروضعیت مصیبت باری گرفتارند  ....!!!

محمل و مستمسک ظاهری اجرای این سیاست در طالقان چیست ؟ "اب "
ولی هدف اعلام نشده چیست؟ "خاک "...
اگر حفاظت از آب هدف واقعی بود پروژه های مکمل اعلام شده ولی اگاهانه اجرانشده مثل احداث شبکه جمع اوری فاضلاب ،مدیریت پسماند، ساماندهی ساحل رودخانه ها و نظایر اینها که وظیفه قطعی دولت است راپانزده سال پس از احداث سد شروع می کردند...
چرا عمل نمی کنند؟
خیلی روشن است : دران صورت به چه بهانه ای سلب مالکیت و نفی و نقض همه جانبه ی حقوق اساسی شهروندان و بومیان شهرستان طالقان را اعمال کنند؟ 

توخود بخوان حدیث مفصل ازاین مجمل...

نادرصادقیان

ثبت نظر


 

ارسال شده توسط فرحناز فلاحی در تاریخ دوشنبه, 17 خرداد 1400
کاملا با متن این مقاله موافقم