مدیر بومی یا مدیریت بومی در طالقان

نگاهی به بومی‌گزینی یا غیربومی بودن جایگاه مدیریت در مناصب طالقان

   Admin        یکشنبه, 13 تیر 1400       مقالات طالقان
مدیر بومی یا مدیریت بومی در طالقان

 


درآستانه دولت جدید و تغییر در پست‌های مدیریتی نگاهی داریم به جایگاه مدیریت در طالقان، جایگاهی که خیلی‌ها معتقدند باید با مدیران بومی پر شود.
در نگاه اول پرسشی که مطرح می‌شود این است که هر جایگاه مدیریتی را باید با مدیران بومی پر کرد؟ یا در ادارات مختلف نسبت به تاثیری که در منطقه می‌گذارند متفاوت است؟ مثل مدیری که در حسابرسی فعالیت می‌کند و مدیری که در کشاورزی منطقه تاثیرگذار است؟ پس در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که در هر جایگاهی نیاز به مدیر بومی نیست.
اما چرا بعضی معتقدند مدیر باید بومی باشد؟ استدلال آن‌ها بدین شرح است مدیر بومی با مردم و فرهنگ منطقه آشناست. کسی است که نسبت به کمبودها و ظرفیت‌های آن اشراف کامل دارد، و می‌تواند درست تصمیم بگیرد. نسبت به منطقه‌ی خود دلسوز است و دغدغه‌ی بیشتری برای خدمت به همشهریانش دارد.
اما گروهی دیگر معتقدند صرف بومی بودن امتیازی برای مدیر محسوب نمی‌شود و یک مدیر باید براساس اصل شایسته‌سالاری سنجیده‌شود. کسی که بتواند دانش و مهارت را همزمان بکار گیرد. کسی که عادلانه منابع موجود را در جهت رفع نیاز‌های مردم بکارگیرد. نکته‌ای که هردو گروه درنظر نمی‌گیرند معایبی است که ممکن است در هر کدام باشد مثل اینکه امکان باندبازی و رانت در مدیران بومی بیشتر است و امکان فعالیت‌های زودبازده و سطحی در مدیران غیربومی بیشتر است واین بدان معناست که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند که باید درکنارهم دیده‌شود. همچنین "مدیر بومی" این معنا را به ذهن متبادر می‌کند هرکس باید در شهر خودش مدیر شود. یعنی یک مدیر خوب نمی‌تواند در شهر دیگر مدیر خوبی شود؟ پس با این استدلال جایگاه تمام مدیران خوبی که در شهرهای خودشان مدیر نیستند زیرسوال می‌رود.
و در آخر پرسشی ‌که تلکان مطرح می‌کند این است که آیا مدیری می‌تواند بومی نباشد اما مدیریت بومی داشته باشد؟ یعنی خودش به شناختی از منطقه برسد یا از متخصصین محلی در مدیریت کمک بگیرد؟ آیا شایسته‌سالاری با مدیریت بومی درتضاد است یا می‌تواند آن را کامل کند؟

ثبت نظر