اطلاعیه خاموشی برق در طالقان در روزها آینده

هشدار اداره برق بابت مصرف زیاد برق و احتمال قطعی

   Admin        دوشنبه, 14 تیر 1400       اخبار
اطلاعیه خاموشی برق در طالقان در روزها آینده

 

 

مدیران محترم و همشهری های محترم شهرستان طالقان

همانگونه که مستحضرید میباشید متاسفانه افزایش بی سابقه دما و متعاقباً افزایش شدیدمصرف برق و همچنین کمبود تولید در نیروگاههای برق آبی کشور،متاسفانه شاهد اعمال خاموشی و قطعی برق از طرف دیسپاچینگ در سطح شهرستان می باشیم .لذا از کلیه مشترکین خانگی، عمومی _اداری ،تجاری، کشاورزی و صنعتی تقاضا میگردد حداکثر کنترل و مدیریت را جهت کاهش مصارف خود اعمال نمایند تا در این شرایط بحرانی یاریگر هم در تامین برق مراکز حساس،ضروری و مهم باشیم .چراکه با بی توجهی، در روزهای آتی، شاهد قطعی برق در سطح گسترده تری در منطقه خواهیم بود.
مدیران محترم دستگاههای اجرایی خواهشمنداست کاهش ۵۰% درصدی مصارف برق ارگان مربوطه، طبق مصوبه هیئت وزیران را در دستورکار خود قراردهید. احتمال  اعمال خاموشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ از ساعت۱۲ الی ۱۴ در محدوده شهر طالقان میباشد .

مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان طالقان
 

ثبت نظر