کاشت نهال

کاشت نهال روستای تکیه ناوه

  چهارشنبه, 11 فروردین 1400       روستای تکیه ناوه
کاشت نهال

 

کاشت نهال روستای تکیه ناوه

با همکاری شورای اسلامی روستا و دهیاری روستای تکیه ناوه کاشت 200 نهال غیر مثمر برای فضای سبز روستایی با همکاری اهالی روستا کاشته شد...ورودی روستا جاده اصلی و قبرستان محل هایی میباشد که نهال کاری گردیده است...

همچنین سنت کاشت درخت در روستای تکیه ناوه مرصوم میباشد و هرسال تعدادی نهال کاشته میشود...

هیمشه سبز باشید....

آخرین مطالب