بخش مرکزی

روستای آرتون

روستای آرتون

موقعیت جغرافیایی روستای آرتون واقع در بخش مرکزی طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 43 دقیقه، عرض جغرافیایی 35 درجه و 13 دقیقه. ارتفاع 2240متر در 14 کیلومتری شهرک قرار دارد. این روستا همسایه روستای میراش، دنبلید، آردکان است.

ادامه مطلب >
روستای کولج

روستای کولج

موقعیت جغرافیایی روستای کولج در بخش مرکزی طالقان واقع شده است . این روستا نزدیک ترین روستا به شهر طالقان می باشد . روستای کولج در طول جغرافیایی 50 درجه و 46 دقیقه، و عرض جغرافیایی36 درجه و 11 دقیقه.

ادامه مطلب >
روستای کلانک

روستای کلانک

موقعیت جغرافیایی روستای کلانک از روستاهای بخش مرکزی طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 39 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 09 دقیقه. ارتفاع 2040 متر در 17 کیلومتری شهرک قرار دارد. همسایه این روستا، روستای سنگبن و نسا

ادامه مطلب >
روستای هرنج

روستای هرنج

موقعیت جغرافیایی روستای هرنج، روستایی است در بخش مرکزی طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 46 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 13 دقیقه با ارتفاع 2130 متر در 5 کیلومتری شهرک قرار دارد. این روستا همسایه روستای حسنجون

ادامه مطلب >
روستای ورکش

روستای ورکش

موقعیت جغرافیایی روستای ورکش واقع در میان طالقان با طول جغرافیایی 50 درجه و 48 دقیقه، عرض جغرافیایی 36 درجه و 8 دقیقه، ارتفاع 2000متر در 5 کیلومتری جنوب شهرک قرار دارد. این روستا شامل رود و باغ‌ها و مزارع

ادامه مطلب >
روستای دنبلید

روستای دنبلید

موقعیت جغرافیایی روستای دنبلید در فاصله 12 کیلومتری شمال غرب طالقان قرار دارد، همسایه‌‌های این روستا، روستای آردکان از شرق، روستای آرتون از غرب است. در موقعیت جغرافیایی 36 درجه و 12 دقیقه و 37.1 ثانیه عرض جغرافیایی و در

ادامه مطلب >
روستای گیلنک

روستای گیلنک

روستای گیلنک ( به این دو شکل نیز بیان می شود گیلینک /گلینک) واقع در عرض جغرافیایی 36 10 39 و طول جغرافیایی 50 45 24 و 1820 متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش میان طالقان بوده و

ادامه مطلب >
روستای باریکان

روستای باریکان

موقعیت جغرافیایی روستای باریکان از نظر موقعیت جغرافیائی در ۵۰ درجه و ۴۴دقیقه طول شرقی و ۳۶درجه و ۹دقیقه عرض شمالی واقع شده‌است و در بخش میان طالقان می‌باشد. باریکان  مشرف به سد طالقان می‌باشد. ارتفاع موقعیت استقرار روستا از سطح دریا ۲۰۵۰ متر

ادامه مطلب >
روستای آردکان

روستای آردکان

موقعیت جغرافیایی آردکان در بخش مرکزی طالقان قرار دارد. روستای آردکان از سمت شمال با روستای دنبلید از سمت شرق با روستای میراش از سمت جنوب با دریاچه سد طالقان و از سمت غرب با روستا ی آرموت همجوار میباشد.

ادامه مطلب >
فشندک

روستای فشندک

موقعیت جغرافیایی فَشَندک روستایی در منطقه مرکزی طالقان است. این روستا در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب تهران قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۸۶۰ متر است. فاصله روستا تا شهرک مرکز طالقان 11 کیلومتر است. روستای فشندک یکی از

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا